HỌC VIỆN CẢM XẠ ACADEMY

Cảm xạ Năng lượng là bộ môn khoa học biện chứng được hình thành cách đây gần 7.000 năm, giúp con người kích hoạt bảy luân xa, cân bằng năng lượng âm dương trong cơ thể, khai mở trực giác-con mắt thứ ba, nhận biết năng lượng của người, đá-khoáng vật, cây cối-thực vật, đất đai, nhà ở, công ty, lăng mộ; phát hiện các tia ác xạ gây bệnh, nhận biết hướng đi của dòng khí điện từ trường; chiêm đoán tương lai, tìm mộ thất lạc, tìm nguồn nước, tìm long mạch.

error: Content is protected !!