Học viên Trần Thị Bình

Thời gian vừa qua tôi có được học lớp Cảm xạ do thầy Nguyễn Ngọc Sơn dạy. Càng học tôi càng cảm thấy môn học này rất hấp dẫn và đặc biệt là làm theo những bài hướng dẫn luyện tập của thầy tôi thấy sức khỏe của mình tốt lên trông thấy. Ví dụ, trước tôi bị thoái hóa đốt sống cổ và đốt sống thắt lưng cứ ngồi lâu là đau mỏi, giờ đây nhờ luyện tập chăm chỉ tôi không còn đau nữa. Rất cảm ơn thầy đã dạy chúng tôi môn Cảm xạ năng lượng này để sức khỏe trở nên tốt hơn.

error: Content is protected !!