Học viên Phan Thị Song Hà

Tôi thấy thầy Sơn dạy rất nhiệt tình, phương pháp dạy ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu, dễ tập. Qua lớp học này tôi tiếp thu được nhiều kết quả và thấy rằng sức khỏe nâng lên rõ rệt. Cụ thể là mắt tôi bị đục thủy tinh thể, mờ mắt, giờ tôi đã bỏ kính không cần đeo kính vẫn nhìn được rõ. Tôi vô cùng cảm ơn thầy và mong được học tiếp các lớp nâng cao.

error: Content is protected !!