HỌC VIỆN CẢM XẠ ACADEMY

Để trở thành một chuyên gia cảm xạ học, học viên cần phải luyện tập đều đặn các bài tập về thể chất, tinh thần, đả thông mọi ách tắc trong cơ thể, khai mở 7 Luân xa (Chakra) thật nhuần nhiễn và rèn luyện khả năng cảm nhận các nguồn năng lượng vi tế có trong bản thể, trong tự nhiên và trong Vũ trụ.

error: Content is protected !!