ĐỨC PHẬT LÀ BẬC THẦY CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC

ĐỨC PHẬT LÀ BẬC THẦY CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC

MẬT TÔNG
Từ chỗ giác ngộ này, Đức Phật chỉ dạy các môn đồ còn ghi chép lại thành Tạng kinh. Trong tạng kinh chứa đầy dẫy những chân lý, dù trải qua hơn 25 thế kỷ vẫn còn giá trị nguyên vẹn, không do thời gian làm suy giảm. Ngày nay chúng ta nghiên cứu Tạng kinh thật chín chắn, càng phát hiện những chân lý ấy gần gũi và thích hợp với khoa học một cách không ngờ. Trong bài viết này, chúng tôi chỉ giới thiệu tổng quát vài nét cương yếu để đọc giả suy ngẫm. Về Vũ trụ      Ðức Phật ra đời trên sáu thế kỷ trước công nguyên, còn các nhà khoa học được biết đến, mới có từ thế kỷ thứ 18 sau…
Xem thêm
HÀNH TRÌ MẬT TÔNG TÂY TẠNG TẠI VIỆT NAM

HÀNH TRÌ MẬT TÔNG TÂY TẠNG TẠI VIỆT NAM

MẬT TÔNG
Dẫn khởi Mặc dầu hầu hết các dòng truyền thừa của Phật giáo Việt Nam từ xưa đến nay đều bắt nguồn từ Thiền tông, song pháp tu hàng ngày của Tăng Ni, Phật tử lại thường bao gồm cả Thiền - Tịnh - Mật. Trong truyền thống tu tập tại các chùa, Mật tông chủ yếu được thể hiện trong hai thời khóa tụng và nghi thức cúng cô hồn - đặc biệt là trai đàn chẩn tế, cũng như sự trì niệm của mỗi cá nhân. Những nghi thức này chịu ảnh hưởng chủ yếu từ Đông Mật (Trung Quốc, Nhật Bản), được xem là hệ Tantra cấp đầu tiên của Tây Tạng (Kriya-Tantra), sự hành trì chủ yếu liên hệ với các nghi thức ngoại giới, chưa…
Xem thêm
CƯ SĨ TẠI GIA ĐI GIỮA ĐỜI THƯỜNG (PHẦN 4)

CƯ SĨ TẠI GIA ĐI GIỮA ĐỜI THƯỜNG (PHẦN 4)

MẬT TÔNG
Cuộc sống muôn hình muôn vẻ, gia đình vạn trạng sắc màu, người cư sĩ tại gia phải làm gì để phù hợp với cảnh vật, với lòng người trong thế gian?! Vợ ốm, con đau, tài sản cạn kiệt, người cư sĩ sẽ làm gì khi gặp phải những trường hợp này? Bình tĩnh, sáng suốt, tự tin là sự lựa trọn thù thắng nhất của người cư sĩ. Từ nói đến làm, từ suy nghĩ tới hành động là cả một quá trình tư duy logic cần phải được mài dũa theo thời gian. Trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, nếu luôn tự trả lời được các phản biện do mình và mọi người xung quanh đặt ra, người cư sĩ chắc chắn sẽ vững chân tiếp…
Xem thêm
CƯ SĨ TẠI GIA ĐI GIỮA ĐỜI THƯỜNG (PHẦN 2)

CƯ SĨ TẠI GIA ĐI GIỮA ĐỜI THƯỜNG (PHẦN 2)

MẬT TÔNG
Người cư sĩ tại gia luôn sống chan hòa với mọi người, chia sẻ những nỗi đau và mất mát, niềm vui, hạnh phúc của thế nhân. Họ sống giản dị, không phô trương, luôn tìm ra những giải pháp tối ưu được tích tụ trong những năm tháng tu luyện để trợ giúp cho chúng sinh hữu tình. Vô thường trong mọi suy nghĩ, khiêm tốn trong học tập, bình tĩnh lắng nghe khi giao tiếp, sáng suốt, chuyên cần trong tu tập và hành động là phẩm chất của người cư sĩ tại gia trên hành trình tu tiến đến quả vị Phật. Niềm vui của người Cư sĩ Người Cư Sĩ hành Bồ Tát đạo luôn thầm lặng và bình thản, không có khái niệm thời gian…
Xem thêm
CƯ SĨ TẠI GIA ĐI GIỮA ĐỜI THƯỜNG (PHẦN 1)

CƯ SĨ TẠI GIA ĐI GIỮA ĐỜI THƯỜNG (PHẦN 1)

MẬT TÔNG
Trong Phật giáo người Cư sĩ (Kulapati) là người học Phật, hộ Đạo và hành Đạo tại gia. Cư sĩ Phật giáo tại gia không phân biệt giới tính nam hay nữ, nam Cư sĩ được gọi là Ưu Bà Tác (Upasaka), nữ Cư sĩ được gọi là Ưu Bà Di (Upasika). Tu tại gia là khó nhất vì Người Cư sĩ phải cùng một lúc phải thực hiện nhiều công việc: Đời - Đạo - Gia đình - Xã hội - Bản thân. Vì vậy người xưa mới có câu: "Khó nhất là tu tại gia, thứ nhì tại chợ, thứ ba tại chùa". Đã có nhiều Tu Sĩ, Ẩn Sĩ, Khất Sĩ, Cư Sĩ Phật giáo bằng mọi phương tiện, cố đem Phật giáo đi vào cuộc đời…
Xem thêm