HÀNH TRÌ MẬT TÔNG TÂY TẠNG TẠI VIỆT NAM

HÀNH TRÌ MẬT TÔNG TÂY TẠNG TẠI VIỆT NAM

MẬT TÔNG
Dẫn khởi Mặc dầu hầu hết các dòng truyền thừa của Phật giáo Việt Nam từ xưa đến nay đều bắt nguồn từ Thiền tông, song pháp tu hàng ngày của Tăng Ni, Phật tử lại thường bao gồm cả Thiền - Tịnh - Mật. Trong truyền thống tu tập tại các chùa, Mật tông chủ yếu được thể hiện trong hai thời khóa tụng và nghi thức cúng cô hồn - đặc biệt là trai đàn chẩn tế, cũng như sự trì niệm của mỗi cá nhân. Những nghi thức này chịu ảnh hưởng chủ yếu từ Đông Mật (Trung Quốc, Nhật Bản), được xem là hệ Tantra cấp đầu tiên của Tây Tạng (Kriya-Tantra), sự hành trì chủ yếu liên hệ với các nghi thức ngoại giới, chưa…
Xem thêm
NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN CỦA TÂM GIÁC NGỘ

NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN CỦA TÂM GIÁC NGỘ

MẬT TÔNG
Là cư sĩ tu trì theo pháp KIM CƯƠNG THỪA, những gì mà ta phải làm là hiểu được cấp độ hiện tại của mình. Cần hết sức cẩn trọng, không nên lãng phí năng lượng của mình, để rồi chúng ta không đạt được mục tiêu gì cả, dẫn tới thất vọng! Chẳng hạn như, ta bố thí rất nhiều thứ và sau đó muốn khoe khoang, khi ấy tất cả các công đức mà ta đã tích lũy đều biến mất. Cũng như thế, nếu ta bấn loạn tâm trong khi thực hành Bồ đề tâm, thiền định, trì giới, Bồ tát đạo, công đức tích lũy trước đó sẽ tiêu tan nhanh chóng; chúng ta sẽ cảm nhận được điều này có thể từ một lý do…
Xem thêm