BIỂU HIỆN VONG NHẬP VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP HÓA GIẢI (PHẦN 1)

BIỂU HIỆN VONG NHẬP VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP HÓA GIẢI (PHẦN 1)

Tin tức
Nói tới những hiện tượng vong nhập nhiều người cho là nhảm nhí nhưng trên thực tế đã xuất hiện rất nhiều người các lứa tuổi, cả nam lẫn nữ bị bệnh vong nhập tới Viện Năng lượng Sinh học Việt Nam (I.B.V) để giải vong và chữa trị bằng phương pháp luyện tập "Khí công tâm pháp" kết hợp tác động năng lượng sinh học đặc biệt. Vong nhập là một hiện tượng không phải do bệnh lý tạo nên, nạn nhân trở thành có bệnh do mất cân bằng âm dương trong cơ thể, không kiểm soát được bản thân đã tạo "điều kiện" cho một hoặc nhiều đối tượng vô hình mà mắt thường không nhìn thấy được (dân gian gọi là hồn, ma, vong, bệnh phần…
Xem thêm