HÀNH TRÌ MẬT TÔNG TÂY TẠNG TẠI VIỆT NAM

HÀNH TRÌ MẬT TÔNG TÂY TẠNG TẠI VIỆT NAM

MẬT TÔNG
Dẫn khởi Mặc dầu hầu hết các dòng truyền thừa của Phật giáo Việt Nam từ xưa đến nay đều bắt nguồn từ Thiền tông, song pháp tu hàng ngày của Tăng Ni, Phật tử lại thường bao gồm cả Thiền - Tịnh - Mật. Trong truyền thống tu tập tại các chùa, Mật tông chủ yếu được thể hiện trong hai thời khóa tụng và nghi thức cúng cô hồn - đặc biệt là trai đàn chẩn tế, cũng như sự trì niệm của mỗi cá nhân. Những nghi thức này chịu ảnh hưởng chủ yếu từ Đông Mật (Trung Quốc, Nhật Bản), được xem là hệ Tantra cấp đầu tiên của Tây Tạng (Kriya-Tantra), sự hành trì chủ yếu liên hệ với các nghi thức ngoại giới, chưa…
Xem thêm
CƯ SĨ TẠI GIA ĐI GIỮA ĐỜI THƯỜNG (PHẦN 2)

CƯ SĨ TẠI GIA ĐI GIỮA ĐỜI THƯỜNG (PHẦN 2)

MẬT TÔNG
Người cư sĩ tại gia luôn sống chan hòa với mọi người, chia sẻ những nỗi đau và mất mát, niềm vui, hạnh phúc của thế nhân. Họ sống giản dị, không phô trương, luôn tìm ra những giải pháp tối ưu được tích tụ trong những năm tháng tu luyện để trợ giúp cho chúng sinh hữu tình. Vô thường trong mọi suy nghĩ, khiêm tốn trong học tập, bình tĩnh lắng nghe khi giao tiếp, sáng suốt, chuyên cần trong tu tập và hành động là phẩm chất của người cư sĩ tại gia trên hành trình tu tiến đến quả vị Phật. Niềm vui của người Cư sĩ Người Cư Sĩ hành Bồ Tát đạo luôn thầm lặng và bình thản, không có khái niệm thời gian…
Xem thêm