MA CHƯỚNG TRONG TU TẬP LÀ GÌ?

MA CHƯỚNG TRONG TU TẬP LÀ GÌ?

MẬT TÔNG
I. NỘI MA VÀ NGOẠI MA. Tham lam, tự kiêu, ganh tỵ, ghét bỏ, sân hận, dục vọng, thèm khát, đố kỵ, đặt điều, hãm hại được gọi là “ma chướng”. Trong quá trình tu tập, “ma chướng” sẽ xuất hiện nếu hành giả không an trụ thân - tâm. Ma và Ác là một bộ phận của tự nhiên; nếu thiện ác hòa làm một, mỹ nữ tức là ta, nam nữ hòa hợp, chính như thiền sư Lục Tổ Thiền Tông đã nói: "Bản lai vô nhất vật, hà sứ nhạ trần ai." (Vốn không có vật nào, bụi bặm bám vào đâu?). "Ma" có nhiều loại trong cuộc sống thường nhật, trong từng con người và cư sĩ Phật giáo tu tại gia. thông thường được chia…
Xem thêm