SỰ ĐỜI – CON NGƯỜI – ĐỒNG TIỀN

SỰ ĐỜI – CON NGƯỜI – ĐỒNG TIỀN

Tin tức
Sự đời có hai thái cực, con người có hai trạng thái, đồng tiền có hai mặt. Trong mọi lĩnh vực của cuộc sống luôn song hành: thiện - ác, vui - buồn, sướng - khổ, thịnh - suy. Điều quan trọng phải nhận biết được lúc nào sẽ xảy ra và xử lý ra sao với những hoàn cảnh đó. ĐỒNG TIỀN Đồng tiền có hai mặt, mặt hình và mặt chữ. Người không biết chữ, để nhận định được giá trị đồng tiền theo cách của mình thường tìm vào phía mặt có hình ảnh. Người biết đọc nhìn vào mặt có dòng chữ để nhận định giá trị của đồng tiền. Người tri thức lật trái, lật phải, nhìn cả mặt của đồng tiền suy ngẫm. Người…
Xem thêm