HÀNH TRÌ MẬT TÔNG TÂY TẠNG TẠI VIỆT NAM

HÀNH TRÌ MẬT TÔNG TÂY TẠNG TẠI VIỆT NAM

MẬT TÔNG
Dẫn khởi Mặc dầu hầu hết các dòng truyền thừa của Phật giáo Việt Nam từ xưa đến nay đều bắt nguồn từ Thiền tông, song pháp tu hàng ngày của Tăng Ni, Phật tử lại thường bao gồm cả Thiền - Tịnh - Mật. Trong truyền thống tu tập tại các chùa, Mật tông chủ yếu được thể hiện trong hai thời khóa tụng và nghi thức cúng cô hồn - đặc biệt là trai đàn chẩn tế, cũng như sự trì niệm của mỗi cá nhân. Những nghi thức này chịu ảnh hưởng chủ yếu từ Đông Mật (Trung Quốc, Nhật Bản), được xem là hệ Tantra cấp đầu tiên của Tây Tạng (Kriya-Tantra), sự hành trì chủ yếu liên hệ với các nghi thức ngoại giới, chưa…
Xem thêm
CƯ SĨ TẠI GIA ĐI GIỮA ĐỜI THƯỜNG (PHẦN 4)

CƯ SĨ TẠI GIA ĐI GIỮA ĐỜI THƯỜNG (PHẦN 4)

MẬT TÔNG
Cuộc sống muôn hình muôn vẻ, gia đình vạn trạng sắc màu, người cư sĩ tại gia phải làm gì để phù hợp với cảnh vật, với lòng người trong thế gian?! Vợ ốm, con đau, tài sản cạn kiệt, người cư sĩ sẽ làm gì khi gặp phải những trường hợp này? Bình tĩnh, sáng suốt, tự tin là sự lựa trọn thù thắng nhất của người cư sĩ. Từ nói đến làm, từ suy nghĩ tới hành động là cả một quá trình tư duy logic cần phải được mài dũa theo thời gian. Trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, nếu luôn tự trả lời được các phản biện do mình và mọi người xung quanh đặt ra, người cư sĩ chắc chắn sẽ vững chân tiếp…
Xem thêm
SỰ ĐỜI – CON NGƯỜI – ĐỒNG TIỀN

SỰ ĐỜI – CON NGƯỜI – ĐỒNG TIỀN

Tin tức
Sự đời có hai thái cực, con người có hai trạng thái, đồng tiền có hai mặt. Trong mọi lĩnh vực của cuộc sống luôn song hành: thiện - ác, vui - buồn, sướng - khổ, thịnh - suy. Điều quan trọng phải nhận biết được lúc nào sẽ xảy ra và xử lý ra sao với những hoàn cảnh đó. ĐỒNG TIỀN Đồng tiền có hai mặt, mặt hình và mặt chữ. Người không biết chữ, để nhận định được giá trị đồng tiền theo cách của mình thường tìm vào phía mặt có hình ảnh. Người biết đọc nhìn vào mặt có dòng chữ để nhận định giá trị của đồng tiền. Người tri thức lật trái, lật phải, nhìn cả mặt của đồng tiền suy ngẫm. Người…
Xem thêm