ĐỜI SỐNG VÀ TÂM LINH

ĐỜI SỐNG VÀ TÂM LINH

Tin tức
Con người không nằm ngoài quy luật Âm - Dương của Vũ trụ, vạn vật cũng không nằm ngoài quy luật đó. Khoa học ngày nay đã phát triển lên một tầm cao mới, đã có các Viện nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực tâm linh học; mục đích để lý giải được các hiện tượng đang hiện hữu trong Vũ trụ và môi trường sống xung quang cuộc sống con người. Thuyết "Thiên - Địa - Nhân" ngày càng được khẳng định rõ nét trên diện rộng. Con người là tế bào của Vũ trụ, chịu các tác động đến từ Vũ trụ nhưng lại có thể điều hòa được Vũ trụ. Khí hậu và môi trường sống tác động rất lớn đến tâm sinh lý, đôi…
Xem thêm