Viện trưởng Nguyễn Ngọc Sơn

T.S – Chuyên gia Cảm xạ Nguyễn Ngọc Sơn. 

Viện trưởng Nguyễn Ngọc Sơn tốt nghiệp chuyên ngành Cảm xạ học tại Cộng hòa Ba Lan (bằng chứng nhận chuyên gia cao cấp thứ 376 chuyên ngành Cảm xạ học do Ủy ban Cảm xạ học Cộng Hòa Ba Lan cấp). Ông bảo vệ luận án tiến sỹ khoa học kinh tế tại trường đại học quốc tế Singapore NUS năm 2016. Viện Năng lượng sinh học Việt Nam I.B.V được thành lập ngày 27/7/2012 trực thuộc Bộ Nội Vụ, viện đã đào tạo gần 1.000 khóa học Cảm xạ Năng lượng cho hơn 8.000 học viên trên khắp đất nước Việt Nam và trên thế giới, đã giúp cho các học viên hiểu biết sâu sắc, đúng đắn năng lượng sinh học của bản thân và năng lượng của vũ trụ, cây cối, khoáng vật, đất đai, không gian, nhận biết các tia ác xạ gây bệnh, tự điều tiết năng lượng sinh học bản thể để chữa bệnh. Với những bài luyện tập khí công, thiền động, thiền tĩnh dành cho mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp nhân dân, được chắt lọc hơn 30 năm qua, C.G.C.X Nguyễn Ngọc Sơn giúp cho các học viên đạt được nhiều thành công về sức khỏe vật lý và sức mạnh tinh thần, từ đó phát triển các khả năng tiềm ẩn của con người. 

unnamed (1)

VIỆN TRƯỞNG – CHUYÊN GIA CẢM XẠ NGUYỄN NGỌC SƠN 

Hình ảnh Viện trưởng Nguyễn Ngọc Sơn và tấm bằng Chuyên gia Cảm xạ do Cộng hòa Ba Lan cấp

BẰNG CHUYÊN GIA CẢM XẠ 

error: Content is protected !!